Art/Underart: Trichosporon cutaneum
Kategorier: Djurpatogen; humanpatogen; praktiskt användbara
Etymologi: Genusnamn: hårigt frö.
Artepitet: från huden.
Alternativa artnamn:Trichosporon beigelii, Cutaneotrichosporon cutaneum
Betydelse:Denna jästsvamp har ingen större medicinsk betydelse.
  [Mindre viktig]   
Taxonomi:
FylumKlassOrdningFamiljGenus
BasidiomycotaTremellomycetesTremellalesTrichosporonaceaeTrichosporon
 
Makromorfologi (lukt):
Mikromorfologi:
Metabolism: Icke-fermenterande
Reproduktion:Förökningen är asexuell och sker genom avkoppning av arthrokonidier. Inget sexuellt stadium har kunnat påvisats.
Enzymer: Ureas +
Spec. egenskaper:
Reservoir: Jord
Sjukdom/effekt: Infektioner av Trichosporon sp. är ovanliga hos individer med normalt immunförsvar. Ibland är det osäkert vilken eller vilka av arterna, som utgör orsaken till en infektion.
Värdorganism/substratSjukdom/effektSjukdomsbild/resultat
Häst och apaHudmykosYtliga hudinfektioner.
NötkreaturMastitJuverinflammation.
KattTrikosporonosNasalt granulom, urinvägsinfektion och spridd trikosporonos.
MänniskaHudmykos och hårstråinfektionYtliga hudinfektioner.
Människa med nedsatt immunförsvar.TrikosporonosSpridd trikosporonos.
Genomsekvens:
Acc-nr GenBankStam/IsolatAntal kromStorlek (Mbp)
GCA_001600715 JCM 1462  22,8 

18S rRNA-sekvens:
Acc-nr GenBankStam/IsolatAntal nt
NG_061162 CBS 2466 1654 
Partiell sekvens

ITS-region: -
Taxonomi/fylogeni: Fler än 100 atrer har beskrivits inom genus Trichosporon och följande anses kunna orsaka trikosporonos: T. asahii, T. asteroides, T. cutaneum, T. dermatis, T. dohaense, T. inkin, T. loubieri, T. mucoides, och T. ovoides. Många av dessa arter kallades tidigare för T. beigelii, vilket är ett föråldrat namn.
Praktisk betydelse:T. cutaneum kan användas för lipidproduktion från biomassa innehållande lignin och cellulosa. Kan också användas för att bryta ner fenol och adsorbera kadmium.
Kommentar:Ibland ser man T. cutaneum nämnd bland dermatofyter, men den betraktas normalt inte som en sådan.
Uppdaterad:2022-11-16

Sveriges lantbruksuniversitet