Art/Underart: Aspergillus niger
Kategorier: Djurpatogen; humanpatogen; förskämningsorganism
Etymologi: Genusnamn: att sprida.
Artepitet: svart.
Trivialnamn: Svartmögel
Betydelse:A. niger påträffas över hela världen, men har mindre betydelse som patogen inom veterinär- och human medicin. Den har dock betydelse som förskämningsorganism.
  [Mindre viktig]   
Taxonomi:
FylumKlassOrdningFamiljGenus
AscomycotaEurotiomycetesEurotialesTrichocomaceaeAspergillus
 
Makromorfologi (lukt):
Aspergillus niger Aspergillus niger Aspergillus niger 
Kolonierna är från början vita, men färgen övergår till svart efter några dagar när konidiesporer börjar bildas. Kolonierna växer ut över hela plattan.
Mikromorfologi:
Aspergillus nigerAspergillus niger
Koniderna är mörkbruna till färgen och 4-5 µm i diameter.
Metabolism: Aspergillus spp. är aeroba och kemoorganotrofa organismer. De är mycket viktiga nedbrytare av organiskt material i naturen. A. niger är termotolerant.
Reproduktion:
Spec. egenskaper:
Reservoir: Finns överallt i jord.
Sjukdom/effekt: Aspergillos orsakas vanligen av A. fumigatus, men kan i sällsynta fall också orsakas av A. niger, A. flavus, A. nidulans och A. terreus m.fl.
Värdorganism/substratSjukdom/effektSjukdomsbild/resultat
Druvor, kaffebönor, majs, lök och många andra livsmedel.SvartmögelSvart beläggning på ytan.
Olika djurslag inklusive människaOtomykos (svamporsakad öroninfektion)Smärta, nedsatt hörsel, skador i hörselgången och på trumhinnan.
Människa (mycket ovanligt, men kan förekomma hos trädgårdsarbetare).AspergillosFeber, hosta, bröstsmärtor, blödningar från lungorna.
Genomsekvens:
Acc-nr GenBankStam/IsolatAntal kromStorlek (Mbp)
GCA_000002855 CBS 513.88 34,0 

Mitokondrie-DNA-sekvens:
Acc-nr GenBankStam/IsolatAntal bp
NC_007445 N909 31 103 
Cirkulärt DNA

18S rRNA-sekvens:
Acc-nr GenBankStam/IsolatAntal nt
LC573607 NBRC 31638 1155 

ITS-region:
Acc-nr GenBankStam/IsolatAntal ntGener
NR_111348 ATCC 16888TM 576 18S rRNA, ITS 1, 5,8S rRNA, ITS 2, 28S rRNA 

Taxonomi/fylogeni: Aspergillus är ett mycket stort genus, som innehåller ca 250 arter.
Kommentar:A. niger används för industriell tillverkning av bl.a. citronsyra och ett ystenzym (alternativ till löpe).
Referens(er): Nr 4, 9, 20
Uppdaterad:2022-06-22

Senast uppdaterade

Sveriges lantbruksuniversitet