Art/Underart: Pseudogymnoascus destructans
Kategori: Djurpatogen
Etymologi: Genusnamn: falsk nakenaskus.
Artepitet: destruktiv.
Alternativa artnamn:Geomyces destructans
Betydelse:I Europa och norra Asien har sjukdomen inte så stor betydelse, eftersom fladdermössen tycks vara resistenta, I Nordamerika däremot har sjukdomen slagit hårt mot fladdermöss, som går in i vinterdvala och är ett stort problem.
  [Viktig]   
Geografisk utbredning: Denna svamp anses härstamma från Europa där den förekommer i många länder. Finns även i norra Asien, men i Europa och Asien orsakar den inte några större problem, eftersom fladdermössen verkar vara resistenta här. På senare tid har den spridit sig till Nordamerika, där den utgör ett hot mot flera olika fladdermuspopulationer.
Taxonomi:
FylumKlassOrdningFamiljGenus
AscomycotaLeotiomycetes"Incertae sedis"PseudeurotiaceaePseudogymnoascus
 "Incertae sedis" betyder att den taxonomiska placeringen ej har fastställts.
Makromorfologi (lukt): Kolonierna är gråaktiga och svampen bildar ett brunaktigt pigment.
Mikromorfologi: Konidierna har en karaktäristisk böjd form.
Metabolism: P. destructans kan utnyttja nitrat, nitrit, ammoniumjoner, urea och urinsyra som kvävekälla.
Reproduktion:P. destructans förökar sig asexuell genom konidier.
Spec. egenskaper: P. destructans är psykrofil och växer bara vid 5-20 °C och trivs därför på vintersovande fladdermöss.
Sjukdom/effekt: Vitnossyndrom
Värdorganism/substratSjukdom/effektSjukdomsbild/resultat
Många olika arter av fladdermöss.Vitnossyndrom.Svampen angriper fladdermusens nos, öron och vingar, som blir vitaktiga.
Virulensfaktorer: Ureas, proteinas och superoxid dismutas.
Genomsekvens:
Acc-nr GenBankStam/IsolatAntal kromStorlek (Mbp)
GCF_001641265 20631-21 35,8 

Mitokondrie-DNA-sekvens:
Acc-nr GenBankStam/IsolatAntal bp
NC_033907 20631-21 32 181 

18S rRNA-sekvens:
Acc-nr GenBankStam/IsolatAntal nt
XM_024468172 20631-21 1546 

ITS-region:
Acc-nr GenBankStam/IsolatAntal ntGener
NR_111838 ATCC MYA-4855TM 525 18S rRNA, ITS 1, 5,8S rRNA, ITS 2, 28S rRNA 

Taxonomi/fylogeni:
Referens(er): Nr 14, 15
Uppdaterad:2022-06-22

Sveriges lantbruksuniversitet