Art/Underart: Actinomortierella wolfii
Kategori: Djurpatogen
Etymologi: Genusnamn: ?.
Artepitet: ?.
Alternativa artnamn:Mortierella wolfii
Trivialnamn: Nål- eller brödmögel.
Betydelse:Denna svamp har inte någon större betydelse i Sverige, vilket den dock har i många andra länder.
  [Mindre viktig]   
Geografisk utbredning: Har rapporterats från Australien, vissa länder i Europa, Japan, Nordamerika och Nya Zeeland.
Taxonomi:
FylumKlassOrdningFamiljGenus
MucoromycotaMortierellomycetesMortierellalesMortierellaceaeActinomortierella
 Actinomortierella wolfii hette tidigare Mortierella wolfii och placerades då inom fylum Zygomycota, men detta fylum har nu delats upp i två fyla: Mucoromycota och Zoopagomycota.
Makromorfologi (lukt): A. wolfii bildar karaktäristiska vita och sammetslena kolonier med ojämna kanter. Kolonierna kan få en diameter på 5 cm efter ca 5 dygns inkubering.
Mikromorfologi: A. wolfii kan fås att sporulera genom odling på ett näringsfattigt medium som höinfusionsagar.
Sporangioforerna är upprätta och mycket känsliga eftersom de är långa (100-250 µm) och smala (5-20 µm). Sporangierna är 15-50 µm i diameter och sporangiesporerna är 6-10 x 3-5 µm.
Reproduktion:
Spec. egenskaper:
Reservoir: Jord
Sjukdom/effekt:
Värdorganism/substratSjukdom/effektSjukdomsbild/resultat
NötkreaturMykotisk abortKastning av foster
NötkreaturMykotisk pneumoni.Efter en mykotisk abort kan djuret drabbas av dödlig lunginflammation.
Människa med nedsatt immunförsvar.Mortierella wolfii–orsakad invasiv mykos (se ref. 23 nedan).Mykosen spridd till flera inre organ.
Genomsekvens:
Acc-nr GenBankStam/IsolatAntal kromStorlek (Mbp)
GCA_016098105 NRRL 6351  34,2 

18S rRNA-sekvens:
Acc-nr GenBankStam/IsolatAntal nt
KU141329 SSL 18a 1766 

ITS-region:
Acc-nr GenBankStam/IsolatAntal ntGener
MH859875 CBS 611.7 702 18S rRNA, ITS 1, 5,8S rRNA, ITS 2, 28S rRNA 

Taxonomi/fylogeni:
Referens(er): Nr 12, 13, 23
Uppdaterad:2022-10-19

Senast uppdaterade

Sveriges lantbruksuniversitet