Art/Underart: Coccidioides immitis
Kategorier: Djurpatogen; humanpatogen
Etymologi: Genusnamn: liknar Coccidia spp. (protozoer).
Artepitet: hård (syftar på det kliniska förloppet).
Betydelse:C. immitis har ingen större betydelse i Sverige, men orsakar allvarlig sjukdom hos djur och människor i sydvästra USA och Latinamerika.
  [Mindre viktig]   
Taxonomi:
FylumKlassOrdningFamiljGenus
AscomycotaEurotiomycetesOnygenalesOnygenaceaeCoccidioides
 
Makromorfologi (lukt):
Mikromorfologi:
Reproduktion:
Spec. egenskaper: Detta är en termalt dimorf svamp.
Reservoir: Ökenmark på låg höjd.
Sjukdom/effekt:Coccidiomykos
Värdorganism/substrat: Hund häst och katt, men även andra djur (inkl. människa).
Sjukdomsbild: Infektionen orsakar skador i lungor, ben, hud och annan vävnad.
Genomsekvens:
Acc-nr GenBankStam/IsolatAntal kromStorlek (Mbp)Ref
GCF_000149335 RS  29,0 # 26

18S rRNA-sekvens:
Acc-nr GenBankStam/IsolatAntal nt
AB232890 IFM 45815 1251 
Partiell sekvens

ITS-region:
Acc-nr GenBankStam/IsolatAntal ntGener
NR_157446 CBS 120936TM 548 ITS 1, 5,8S rRNA, ITS 2 

Taxonomi/fylogeni:
Länk: Review of coccidioidomycosis in animals
Uppdaterad:2022-06-22

Senast uppdaterade

Sveriges lantbruksuniversitet