Art/Underart: Histoplasma capsulatum subsp. capsulatum
Kategori: Djurpatogen
Etymologi: Genusnamn: nät.format i vävstolen.
Artepitet: inkapslad.
Alternativa artnamn:Ajellomyces capsulatus
Betydelse:  [Mindre viktig]   
Taxonomi:
FylumKlassOrdningFamiljGenus
AscomycotaEurotiomycetesOnygenalesAjellomycetaceaeHistoplasma
 
Makromorfologi (lukt): H. capsulatum subsp.capsulatum är en termalt dimorf svamp, som växer som jäst i varmblodiga djur.
Mikromorfologi: Som mögel: Septerade hyfer med små konidier och solrosliknande makrokonidier (10-15 µm i diameter).
Som jäst: Jästcellerna är ovala och 2-5 µm i diameter.
Reproduktion:Denna svamp har både asexuell och sexuell förökning och den är heterotallisk.
Spec. egenskaper:
Reservoir: Jord och speciellt när den är kontaminerad med spillning från fåglar eller fladdermöss.
Sjukdom/effekt:
Värdorganism/substratSjukdom/effektSjukdomsbild/resultat
Hund och kattSystemisk histoplasmosOftast asymptomatisk, men granulomatösa skador kan förekomma i lungorna. Spridd sjukdom hos individer med nedsatt immunförsvar har rapporterats hos båda djurslagen.
MänniskaHistoplasmosSjukdomen är oftast subklinisk, men kan ge symptom liknande lunginflammation vid nedsatt immunförsvar. Erytematösa hudförändringar kan uppträda hos barn och vuxna individer, som utsätts för stora mängder av denna svamp.
Genomsekvens:
Acc-nr GenBankStam/IsolatAntal kromStorlek (Mbp)
GCA_000149585 NAm1  30,6 

18S rRNA-sekvens:
Acc-nr GenBankStam/IsolatAntal nt
KY792633 UZ_597_16 641 
Partiell sekvens

ITS-region:
Acc-nr GenBankStam/IsolatAntal ntGener
NR_149341 CBS 136.72TM 522 ITS 1, 5,8S rRNA, ITS 2 

Taxonomi/fylogeni: Det finns tre olika underarter: subsp. capsulatum, subsp. farciminosum (ger sjukdom hos häst) och subsp. duboisii (ger sjukdom hos människa).
Uppdaterad:2022-06-22

Senast uppdaterade

Sveriges lantbruksuniversitet