Art/Underart: Sporothrix schenckii
Kategorier: Djurpatogen; humanpatogen
Etymologi: Genusnamn: betyder "sporhår".
Artepitet: namngiven efter läkarstudenten Benjamin Schenk, som år 1896 var först med att isolera denna svamp från ett humanprov.
Betydelse:Sporotrikos har ännu inte påträffats i Sverige, men sjukdomen är ett stort problem i tropiska och subtropiska områden.
  [Mindre viktig]   
Geografisk utbredning: S. schenkii förekommer i tropiska och subtropiska områden över hela världen.
Taxonomi:
FylumKlassOrdningFamiljGenus
AscomycotaSordariomycetesOphiostomatalesOphiostomataceaeSporothrix
 
Makromorfologi (lukt): Som mögel: Växer filamentöst i omgivningen (och vid 25 °C). Kolonierna är fuktiga, läderartade till sammetslena och är fint skrynklade.
Som jäst: Växer som jäst när den infekterar en värd (och vid 37 °C). Kolonierna är släta och vita eller benvita.
Mikromorfologi: Som mögel: Den filamentösa formen (hyferna) är septerade och 1-2 µm i diameter. Konidierna är ovala och gemomskinliga.
Som jäst: Jästformen av cellerna är pleomorfa och små (2-10 x 1-3 µm).
Metabolism: Dessa svampar är kemoorganoheterotrofa.
Reproduktion:S. schenckii har vegetativ (= könlös eller asexuell) reproduktion genom konidier. Det är dock inte klarlagt om denna svamp också har sexuell reproduktion.
Spec. egenskaper: Detta är en termalt dimorf svamp.
Reservoir: Jord, timmer, förmultnat växtmaterial och på vitmossa.
Sjukdom/effekt: Sporotrikos är en zoonos hos djur och människa.
Värdorganism/substratSjukdom/effektSjukdomsbild/resultat
Katt och andra djur (t.ex. hund, häst, nötkreatur, get, delfin och fåglar).Kutan eller lymfokutan sporotrikosLokal infektion i huden, som kan spridas via lymfsystemet. Infekterade katter bär på svampen i mun- och näshåla samt på klorna, vilket underlättar spridning genom bett och klösningar.
MänniskaKutan och lymfokutan sporotrikosLokal infektion i huden, som kan spridas via lymfsystemet.
Människa med nedsatt immunförsvarSpridd sporotrikosSpridd sjukdom i hela kroppen.
Virulensfaktorer: Denna svamp producerar melanin, som skyddar den mot oxidativ stress, UV-ljus och att dödas av makrofager. Har adhesiner (receptorproteiner), som gör att svampen kan fästa till fibronektin och laminin i extracellulär matrix. Den har också proteaser, som kan bryta ner kollagen och elastin.
Diagnostik: Odling på Sabouraud agar eller "brain heart infusion agar" samt mikro- och makroskopiska undersökningar. PCR baserad på 18S rRNA-gener kan också användas.
Genomsekvens:
Acc-nr GenBankStam/IsolatAntal kromStorlek (Mbp)Ref
GCF_000961545 1099–18 1 (?) 32,3 # 19
Cirkulärt DNA

Mitokondrie-DNA-sekvens:
Acc-nr GenBankStam/IsolatAntal bp
NC_015923 ATCC 10268 27 125 

18S rRNA-sekvens:
Acc-nr GenBankStam/IsolatAntal nt
XR_001677158 1099-18 1796 

ITS-region:
Acc-nr GenBankStam/IsolatAntal ntGener
NR_147566 CBS 359.36TM 525 ITS 1, 5,8S rRNA, ITS 2 

Taxonomi/fylogeni: Man anser att S. schenckii är ett artkomplex, som includerar S. brasiliensis, S. globosa, S. mexicana, S. luriei och S. schenckii sensu stricto.
Kommentar:I de länder där sporotrikos förekommer, utgör veterinärer, djurvårdare och kattägare riskgrupper för att drabbas av sjukdomen.
Referens(er): Nr 18
Uppdaterad:2022-06-15

Sveriges lantbruksuniversitet