Art/Underart: Cryptococcus neoformans subsp. neoformans
Kategorier: Djurpatogen; humanpatogen
Etymologi: Genusnamn: gömt bär.
Artepitet: ny form.
Underartepitet: se Artepitet.
Alternativa artnamn:Filobasidiella neoformans, som är namnet på den teleomorfa formen.
Betydelse:En vanligt förekommande patogen svamp hos individer med nedsatt immunförsvar.
  [Viktig]   
Taxonomi:
FylumKlassOrdningFamiljGenus
BasidiomycotaTremellomycetesTremellalesTremellaceaeCryptococcus
 
Makromorfologi (lukt): SDA bildar svampen gräddfärgade, mukoida jäst-liknande kolonier. På fågelfröagar bildar svampen melanin och kolonierna blir då mörkbruna.
Mikromorfologi: C. neoformans subsp. neoformans har runda eller ovala jäst-liknande celler, som är 4-6 µm i diameter. Cellerna är omgivna av en kapsel som kan bli upp till 30 µm tjock.
Metabolism: Obligat aerob.
Reproduktion:Har asexuell och sexuell reproduktion. Den asexuella reproduktionen sker genom avknoppning och den sexuella genom konjugation av två jässtceller som bilder hyfer. På hyferna bildas basidier, som producerar en lång kedja av basidiosporer.
Spec. egenskaper: Denna svamp är radioresistent.
Reservoir: Spillning från duvor och andra fåglar samt jord anrikad på fågelspillning.
Sjukdom/effekt:Kryptokockos
Värdorganism/substrat: Katt, hund, nötkreatur, hästar och människa.
Sjukdomsbild: Kryptokockos drabbar framför allt katter (infektioner i andningsorganen, nervsystemet och ögat), men kan även drabba hundar (spridd infektion med symptom från nervsystem och ögon), nötkreatur (mastit och nasala granulom), hästar (nasala granulom sinusit, hudskador, pneumoni, meningoencefalit och kastning), får, fåglar och vilda djur. När det gäller människor är det huvudsakligen patienter med nedsatt immunförsvar, som drabbas, men även individer med ett normal imunförsvar kan drabbas av kryptokockos.
Virulensfaktorer: Polysackaridkapsel, som bl.a. består av 1,3-mannopyranos-rester och gör att svampen kan undvika värdens immunförsvar. Melanin, som gör att svampen inte dör av oxidativ stress efter fagocytos av makrofager.
Genomsekvens:
Acc-nr GenBankStam/IsolatAntal kromStorlek (Mbp)
GCF_000091045 JEC21 14 19,1 

18S rRNA-sekvens:
Acc-nr GenBankStam/IsolatAntal nt
BR000310 B3501A 3391 

ITS-region:
Acc-nr GenBankStam/IsolatAntal ntGener
NR_171785 ATCC 32045TM 554 ITS 1, 5,8S rRNA, ITS 2, 28S rRNA 

Taxonomi/fylogeni: Ca 40 arter har beskrivits inom genus Cryptococcus, men taxonomin är under revision. Fyra arter anses infektiösa, nämligen: C. neoformans, C. gattii, C. albidus och C. uniguttulatus. C. gattii kommer ev. att delas upp i ytterligare fyra arter. Det finns förslag på att Cryptococcus neoformans subsp. neoformans ska byta namn till Cryptococcus deneoformans.
Referens(er): Nr 27, 28
Uppdaterad:2022-06-22

Senast uppdaterade

Sveriges lantbruksuniversitet