Art/Underart: Blastomyces dermatitidis
Kategorier: Djurpatogen; humanpatogen
Etymologi: Genusnamn: groddsvamp.
Artepitet: från hud.
Alternativa artnamn:Ajellomyces dermatitidis är namnet på teleomorfen av denna svamp och bör alltså inte användas.
Betydelse:Denna svamp är av mindre betydelse i Sverige, men förekommer i östra Nordamerika samt sporadiskt i Indien och Mellanöstern.
  [Mindre viktig]   
Geografisk utbredning: Svampen är vanligt förekommande i östra Nordamerika och förekommer sällan i Afrika, på den arabiska halvön och i Indien.
Taxonomi:
FylumKlassOrdningFamiljGenus
AscomycotaEurotiomycetesOnygenalesAjellomycetaceaeBlastomyces
 
Makromorfologi (lukt):
Mikromorfologi: Som mögel: På konidioforer eller direkt på septerade hyfer bildas ovala eller päronformade konidier (2-10 µm i diameter).
Som jäst: Jästcellerna är tjockväggiga och 8-10 µm i diameter.
Reproduktion:
Spec. egenskaper: Detta är en termalt dimorf svamp.
Reservoir: Fuktig jord med lågt pH, som är anrikad på organiskt material.
Sjukdom/effekt:
Värdorganism/substratSjukdom/effektSjukdomsbild/resultat
Hund, sällsynt även katt och eventuellt andra djurslag.BlastomykosInfektion i lungorna, som kan spridas till hud och annan vävnad.
MänniskaBlastomykosInfektion i lungorna, som kan spridas till hud och annan vävnad.
Virulensfaktorer: BAD 1 (Blastomyces adhesin 1), som är ett ytprotein, vilket befrämjar vidhäftning till celler i respirationssystemet och modulerar värddjurets immunförsvar.
Diagnostik: Det finns PCR-system för detektion och identifiering av B. dermatitidis.
Genomsekvens:
Acc-nr GenBankStam/IsolatAntal kromStorlek (Mbp)
GCA_000003525 ER-3  66,3 

18S rRNA-sekvens:
Acc-nr GenBankStam/IsolatAntal nt
M63096 ATCC 26199 1800 

ITS-region:
Acc-nr GenBankStam/IsolatAntal ntGener
NR_163503 UAMH 3538TM 664 ITS 1, 5,8S rRNA, ITS 2, 28S rRNA 

Taxonomi/fylogeni:
Referens(er): Nr 50
Länk: Blastomyces dermatitidis - An Overview
Uppdaterad:2022-06-22

Senast uppdaterade

Sveriges lantbruksuniversitet