Art/Underart: Hymenoscyphus fraxineus
Kategori: Växtpatogen
Etymologi: Genusnamn: membran med stjälkliknande förlängning.
Artepitet: från ask.
Alternativa artnamn:Chalara fraxinea, som är namnet på det anamorfa stadiet. Hymenoscyphus pseudoalbidus.
Betydelse:  [Viktig]   
Geografisk utbredning: Europa. Svampen finns troligen också Asien, men är där beskriven under namnet Lambertella albida. I Asien verkar dock askar vara resistenta mot sjukdomen.
Taxonomi:
FylumKlassOrdningFamiljGenus
AscomycotaLeotiomycetesHelotialesHelotiaceaeHymenoscyphus
 
Makromorfologi (lukt):
Mikromorfologi:
Reproduktion:Den sexuella förökningen sker i små vita svampliknande fruktkroppar, som bildas under eftersommaren på skaften från fjolårets nedfallna löv. Sporerna sprids sedan med vinden till askens blad, bladskaft och årsskott. Där bildar sporerna s.k. appressorier (angreppsorgan), som tar sig in i bladen och övergår till det asexuella stadiet där hyferna växer ut i bladskaften och vidare in i skotten där innerbarken dödas.
Spec. egenskaper:
Sjukdom/effekt:
Värdorganism/substratSjukdom/effektSjukdomsbild/resultat
Ask (Fraxinus excelsior)AskskottsjukaBladen får bruna nekroser, bladknopparna torkar och bildar döda skott, vilket gör att tillväxten blir busklik.
Genomsekvens:
Acc-nr GenBankStam/IsolatAntal kromStorlek (Mbp)
GCA_900184765  62,3 

18S rRNA-sekvens:
Acc-nr GenBankStam/IsolatAntal nt
KP068703 H2 865 
Partiell sekvens

ITS-region:
Acc-nr GenBankStam/IsolatAntal ntGener
NR_111479 ZT Myc 2022TM 480 ITS 1, 5,8S rRNA, ITS 2 

Taxonomi/fylogeni:
Referens(er): Nr 44
Länk: Det senaste om askskottsjukan.
Uppdaterad:2022-06-22

Sveriges lantbruksuniversitet