Art/Underart: Aphanomyces astaci
Kategori: Djurpatogen
Etymologi: Genusnamn: osynlig svamp.
Artepitet: från kräfta.
Trivialnamn: Kräftpest
Betydelse:Har stor betydelse i Sverige eftersom denna organism har utrotad stora delar av det svenska flodkräftebeståndet, på grund av spridningen orsakad av inplantering av signalkräftan (som är resistent).
  [Viktig]   
Geografisk utbredning: Det naturliga utbredningområdet för A. astaci är troligen Nordamerika där den vilda kräftarten signalkräfta är resistent mot sjukdomen. Signalkräftan kan bära på organismen och sprida den vidare, som den har gjort till stora delar av Europa, vilket utgör att allvarligt hot mot den europeiska flodkräftan.
Taxonomi:
FylumKlassOrdningFamiljGenus
OomycotaOomycetesSaprolegnialesLeptolegniaceaeAphanomyces
 Observera att medlemmar av fylum Oomycota inte hör till de egentliga svamparna (Rike: Fungi), utan tillhör en egen grupp av organismer (Rike: Chromista), som också kallas för algsvampar.
Makromorfologi (lukt):
Mikromorfologi:
Reproduktion:
Spec. egenskaper:
Sjukdom/effekt:
Värdorganism/substratSjukdom/effektSjukdomsbild/resultat
Europeisk flodkräfta (Astacus astacus)KräftpestDe förste tecknen på sjukdom är hög dödlighet. Då kan man också se på kräftorna att stjärtmusklerna bleknar eller blir brunaktiga på grund av att algsvampens hyfer har inkapslats av kräftblod. Flodkräftan är ett nattaktivt djur och om den visar sig på dagen, kan det vara ett tecken på sjukdom
Genomsekvens:
Acc-nr GenBankStam/IsolatAntal kromStorlek (Mbp)
GCA_000520075 APO3  58,6 

Mitokondrie-DNA-sekvens:
Acc-nr GenBankStam/IsolatAntal bp
NC_032051 AP03 49 489 
Cirkulärt DNA

18S rRNA-sekvens:
Acc-nr GenBankStam/IsolatAntal nt
XR_717101 APO3 1807 

ITS-region: -
Taxonomi/fylogeni: Observera att denna grupp av organismer inte hör till riket Fungi utan istället till riket Chromista, och man anser att de är närmast besläktade med brunalger och kiselalger.
Bestämmelser: Kräftpest är en anmälningspliktig sjukdom till OIE (Office International des Épizooties). I Sverige är sjukdomen kräftpest också anmälningspliktig till Jordbruksverket.
Referens(er): Nr 53, 54
Uppdaterad:2021-06-23

Senast uppdaterade

Sveriges lantbruksuniversitet