Art/Underart: Phytophthora infestans
Kategorier: Växtpatogen; förskämningsorganism
Etymologi: Genusnamn: växtförstörare.
Artepitet: infekterande.
Betydelse:Man har uppskatta de ekonomiska förlusterna, som den organism orsakar på grödor över hela världen och under ett år, till 6 miljarder dollar.
  [Mycket viktig]   
Geografisk utbredning: Man tror att sjukdomen ursprungligen kommer från de centrala högländerna i Mexiko och därefter har den spridit sig till Nordamerika och Europa. Sjukdomen förekommer också i Asien, men inte i Australien.
Taxonomi:
FylumKlassOrdningFamiljGenus
OomycotaOomycetesPeronosporalesPeronosporaceaePhytophthora
 Observera att medlemmar av fylum Oomycota inte hör till de egentliga svamparna (Rike: Fungi), utan tillhör en egen grupp av organismer (Rike: Chromista), som också kallas för algsvampar.
Makromorfologi (lukt):
Mikromorfologi:
Reproduktion:
Spec. egenskaper:
Sjukdom/effekt:
Värdorganism/substratSjukdom/effektSjukdomsbild/resultat
Tomat- och potatisplantor, men också andra medlemmar av familjen Solanaceae.Potatisbladmögel, som även kallas brunröta. Obs! Brunröta kallas även den "sjukdom", som drabbar byggnadskonstruktioner och orsakas av flera olika s.k. rötsvampar.Hela plantan kan drabbas, d.v.s. stjälkar, blomställning, blad och eventuella knölar (t.ex. potatis). Denna oomycet bildar ett glest mögelliknand ludd i kantan av bruna fläckar, som huvudsakligen uppträder på bladens undersidor. Potatis, som angrips, får rödbrunaktiga fläckar på skalet och delar man potatisen, så syns en oregelbunden rödbrunaktig och torr röta.
Genomsekvens:
Acc-nr GenBankStam/IsolatAntal kromStorlek (Mbp)Ref
GCF_000142945 T30-4 11-13 190,1 # 56

Mitokondrie-DNA-sekvens:
Acc-nr GenBankStam/IsolatAntal bpRef.
NC_002387 West Virginia 4 37 957 # 63
Cirkulärt DNA

18S rRNA-sekvens:
Acc-nr GenBankStam/IsolatAntal nt
KC677790 PIP30 909 
Partiell sekvens

ITS-region: -
Taxonomi/fylogeni: Observera att denna grupp av organismer inte hör till riket Fungi utan istället till riket Chromista, och man anser att de är närmast besläktade med brunalger och kiselalger.
Uppdaterad:2022-06-22

Senast uppdaterade

Sveriges lantbruksuniversitet