Art/Underart: Wickerhamomyces anomalus
Kategorier: Humanpatogen; praktiskt användbara
Etymologi: Genusnamn: .
Artepitet: avvikande.
Alternativa artnamn:Pichia anomala
Betydelse:  [Mindre viktig]   
Taxonomi:
FylumKlassOrdningFamiljGenus
AscomycotaSaccharomycetesSaccharomycetalesSaccharomycetaceaeWickerhamomyces
 
Makromorfologi (lukt):
Wickerhamomyces anomalus 
Kolonier på SDA är vita till krämfärgade, släta, och jästliknande.
Mikromorfologi:
Wickerhamomyces anomalusWickerhamomyces anomalus
Reproduktion:
Spec. egenskaper:
Reservoir: Jord, frukt och organiskt material.
Sjukdom/effekt:
Värdorganism/substratSjukdom/effektSjukdomsbild/resultat
Människor med nedsatt immunförsvarCandidemi och kateterrelaterade infektioner
Diagnostik: ITS-sekvensering och/eller MALDI-TOF
Genomsekvens:
Acc-nr GenBankStam/IsolatAntal kromStorlek (Mbp)
GCA_019321675 KG16 13,7 

ITS-region:
Acc-nr GenBankStam/IsolatAntal ntGener
MZ540264 CPA-B 622 18S rRNA, ITS 1, 5,8S rRNA, ITS 2, 28S rRNA 

Taxonomi/fylogeni:
Praktisk betydelse:W. anomalus är ett biokontrollmedel, som kan användas vid lufttät förvaring av fuktig spannmål. W. anomalus förbrukar O2 (syrgas), som läcker in i silon och därmed bibehålles en anaerob miljö. Dessutom produceras etylacetat, som hämmar mögeltillväxt.
Referens(er): Nr 83
Uppdaterad:2022-10-26

Senast uppdaterade

Sveriges lantbruksuniversitet