Art/Underart: Penicillium commune
Kategorier: Praktiskt användbara; förskämningsorganism
Etymologi: Genusnamn: målarpensel.
Artepitet: vanlig.
Betydelse:P. commune är en av de viktigaste förskämningsorganismerna på hårda, halvhårda och halvmjuka ostar, som har tillverkats utan tillsats av konserveringsmedel.
  [Viktig]   
Taxonomi:
FylumKlassOrdningFamiljGenus
AscomycotaEurotiomycetesEurotialesTrichocomaceaePenicillium
 
Makromorfologi (lukt):
Mikromorfologi:
Reproduktion:
Spec. egenskaper:
Sjukdom/effekt: Orsakar inga infektionssjukdomar hos djur, människor eller växter. P. commune är huvudsakligen en förskämningsorganism.
Värdorganism/substratSjukdom/effektSjukdomsbild/resultat
Hårda, halvhårda och halvmjuka ostar samt andra feta produkter som nötter och margarin.Förskämning
Virulensfaktorer: Producerar mykotoxinerna cyklopiazonsyra samt regulovasin A och B. Mykotoxiner produceras dock i så låg koncentration att risken för förgiftning är liten.
Genomsekvens: -
ITS-region:
Acc-nr GenBankStam/IsolatAntal ntGener
NR_111143 CBS 311.48TM 586 18S rRNA, ITS 1, 5,8S rRNA, ITS 2, 28S rRNA 

Taxonomi/fylogeni: P. commune anses vara en tidig vildtyp av svamparten P. camemberti.
Praktisk betydelse:P. commune har potential för att bryta ner spillolja. Denna svamp producerar också statin, som sänker kolesterolhalten i blodet.
Uppdaterad:2022-12-14

Senast uppdaterade

Sveriges lantbruksuniversitet