Art/Underart: Aspergillus ochraceus
Kategorier: Praktiskt användbara; förskämningsorganism
Etymologi: Genusnamn: att sprida.
Artepitet: ockrafärgad.
Betydelse:  [Oklassificerad]   
Taxonomi:
FylumKlassOrdningFamiljGenus
AscomycotaEurotiomycetesEurotialesTrichocomaceaeAspergillus
 
Makromorfologi (lukt):
Aspergillus ochraceus 
Kolonier av A. ochraceus växer snabbt (ca 50 mm på 7 dygn). I referensen nedan (nr. 89) finns många fina bilder på A. ochraceus och närbesläktade arter.
Mikromorfologi:
Aspergillus ochraceusAspergillus ochraceus
Konidierna är 2,5-3,5 µm i diameter.
Reproduktion:
Spec. egenskaper: Optimal temperatur för tillväxt är 25° C.
Sjukdom/effekt: Många fler djurslag än de som listas i tabellen nedan kan drabbas av ochratoxikos (= okratoxikos). Hundar är speciellt känsliga, medan idisslare är mindre känsliga.
Virulensfaktorer: Producerar mykotoxinerna ochratoxin A (= okratoxin A), citrinin och mellein (= dihydroisokumarin).
Genomsekvens:
Acc-nr GenBankStam/IsolatAntal kromStorlek (Mbp)
GCA_004849945 fc-1RG  38,8 

18S rRNA-sekvens:
Acc-nr GenBankStam/IsolatAntal nt
NC_AB002068 NRRL 1642 1767 

ITS-region:
Acc-nr GenBankStam/IsolatAntal ntGener
NC_077150 NRRL 398 613 18S rRNA, ITS 1, 5,8S rRNA, ITS 2, 28S rRNA 

Taxonomi/fylogeni:
Praktisk betydelse:A. ochraceus producerar många olika enzymer, som kan få industriell betydelse, t.ex. hydrolaser, proteaser, tannaser, oxidaser och cellulaser (se ref. 91 nedan).
Kommentar:När det gäller produktion av ochratoxin, verkar Aspergillus alliaceus vara viktigare på åtminstone vissa substrat än A. ochraceus (se ref. 90 nedan).
Referens(er): Nr 89, 90, 91
Uppdaterad:2023-01-18

Senast uppdaterade

Sveriges lantbruksuniversitet