Art/Underart: Cladosporium cladosporioides
Etymologi: Genusnamn: förgrenade sporer.
Artepitet: liknande förgrenade sporer.
Betydelse:  [Oklassificerad]   
Geografisk utbredning: C. cladosporioides hör tillsammans med C. herbarum till de allra vanligaste omgivningssvamparna och den förekommer över hela världen.
Taxonomi:
FylumKlassOrdningFamiljGenus
AscomycotaDothideomycetesCladosporialesCladosporiaceaeCladosporium
 
Makromorfologi (lukt):
Cladosporium cladosporioides 
Mikromorfologi:
Cladosporium cladosporioides
Reproduktion:
Spec. egenskaper:
Reservoir: Jord och organiskt material.
Genomsekvens: -
ITS-region: -
Taxonomi/fylogeni:
Kommentar:C. cladosporioides är den svamp, vars sporer oftast isoleras från luft.
Uppdaterad:2023-03-01

Senast uppdaterade

Sveriges lantbruksuniversitet