Visa alla termer

Konidiefor

Konidium

Figuren visar  schematiska bilder av konidieforer hos Aspergillus-arter (A) och Penicillium-arter (B). Konidieforer består av följande komponenter: fotcell (1), stjälk (2), blåsa (3), metula (4), fialid (5) och konidier (6). Viss variation förekommer mellan olika arter och t.ex. A. fumigatus saknar metula. - Klicka på bilden för att förstora den.

Inledning

Konidiefor är en typ av förökningskropp som producerar konidiesporer (eller konidier) och de finns hos bl. a. sporsäckssvampar (fylum Ascomycota). Konidierna är en- eller flercelliga och bildas genom avsnörning från fialidceller (eller fialider). Denna form av förökning sker könlöst. Om betingelserna är de rätta, så bilder konidierna s.k. groningsrör (eller germineringsrör), som växer och bildar hyfer och svampmycel.

Uppdaterad: 2023-02-08.


Senast uppdaterade

Sveriges lantbruksuniversitet