Visa alla termer

Algsvampar (oomyceter)

Algsvampar (eller oomyceter) är en grupp av eukaryota microorganismer, som liknar mikroskopiska svampar i morfologiskt avseende och genom sitt levnadssätt. Därför trodde man tidigare att de tillhörde riket Fungi. Nu har man placerat dessa organismer inom ett eget rike, nämligen Chromista, eftersom de i flera molekylära och fylogenetiska avseenden skiljer sig från de egentliga svamparna. T.ex. följande:

  1. Cellväggen hos oomyceter innehåller cellulosa och i allmänhet inte kitin.
  2. Cellmembranet innehåller inte ergosterol, som svamparnas cellmenbraner gör.
  3. I det vegetativa stadiet har oomyceterna en diploid cellkärna, medan svamparnas är haploid.

De flesta algsvamparna producerar två olika typer av sporer. De viktigaste spridningssporerna är asexuella och de är rörliga av egen kraft. De kallas zoosporer och kan röra sig mot eller bort ifrån en kemisk signal, vilket kallas kemotaxi. Den kemiska signalen kan utgöras av t.ex. substanser från potentiella näringskällor. Några algsvampar producerar asexuella sporer, som sprids i luften av vinden. Algsvampar kan också producerar sexuella sporer, som kallas oosporer. Dessa utgör genomskinliga, dubbelväggiga och sfäriska strukturer som används för att överleva under ogynnsamma miljöförhållanden.

Algsvampar kan ha ett parasitiskt eller ett saprofytiskt levnadssätt och många av dem har betydelse inom akvakultur, jordbruk och veterinärmedicin. Bland algsvamparna hittar man några av de mest ökända växtpatogenerna och i många läroböcker hittar man dessa organismer under "Svampliknande organismer".

Det engelska namnet water mould (Am. water mold), är olämpligt eftersom de flesta av oomyceterna inte lever i vatten.

 

 

Uppdaterad: 2021-05-20.


Senast uppdaterade

Sveriges lantbruksuniversitet