Visa alla termer

Rike

Enligt ett äldre klassificeringssystem indelas de levande organismerna i fem riken: Animalia (djur), Fungi (svampar), Monera (arkéer och bakterier), Plantae (växter) och Protista (encelliga organismer med mitokondrier m. fl.). Detta system har moderniserats och kallas nu för Catalogue of Life (1), vilket förkortas CoL, och där är alla organismer indelade i två superriken, Prokaryota och Eukaryota. Dessa båda superriken är i sin tur indelade i sju olika riken Archaea (arkéer eller arkebakterier ), Bacteria (bakterier eller eubakterier), Protozoa (protozoer), Chromista, Fungi (svampar), Plantae (växter), and Animalia (djur). De två först nämnda hör alltså till superriket Prokaryota och resten hör till superriket Eukaryota. Till riket Chromista hör de s.k. algsvamparna, som tidigare kallades svamplika organismer (eller pseudosvampar). Dessa organismer ingår nu i fylum Oomycota, som alltså hör till riket Chromista.

Vi har valt att ta med representanter för fylum Oomycota i AgriMyc eftersom de är av betydelse inom agrikultur och veterinärmedicin och eftersom de ofta ingår i svampkapitel i läroböcker.

Referens

1. Ruggiero MA, Gordon DP, Orrell TM, Bailly N, Bourgoin T, Brusca RC, Cavalier-Smith T, Guiry MD, 7 & Kirk PM, 2015. A Higher Level Classification of All Living Organisms. PLoS One 10(4): e0119248.

 

Uppdaterad: 2021-05-12.


Senast uppdaterade

Sveriges lantbruksuniversitet