Visa alla termer

Extremofila svampar

Inledning

Extremofila svampar är svampar, som lever under förhållanden, som anses vara svåra att överleva i för kol-baserade livsformer.

Psykrofiler är organismer, som kan växa och reproducera sig vid låga temperaturer (-20°C till +10°C).

Termofiler är organismer, som kan växa och reproducera sig vid temperaturer över +45°C. Bland eukaryota organismer, är vissa svampar är de enda termofiler, som kan leva och reproducera sig vid temperaturer över +45°C.

Radioresistenta organismer tål höga nivåer av joniserande strålning som UV-stråling och radioaktiv strålning.

Xerofiler är organismer, som trivs och frodas under mycket torra betingelser (vattenaktivitet under 0,8)

Uppdaterad: 2022-12-14.


Sveriges lantbruksuniversitet