Publikationer

Artiklar ur Svensk Veterinärtidning (gällande VetBact; motsvarande för AgriMyc saknas än så länge)

Nedanstående artiklar är publicerade med tillstånd från redaktionen.

Övriga publikationer

Publicerad: 2014-04-08, uppdaterad: 2021-05-14.


Sveriges lantbruksuniversitet