Art/Underart: Aspergillus parasiticus
Kategorier: Djurpatogen; humanpatogen; växtpatogen; toxisk för djur; toxisk för människa
Etymologi: Genusnamn: att sprida.
Artepitet: parasitisk.
Betydelse:  [Viktig]   
Geografisk utbredning: Tropiska och subtropiska områden i Australien, Indien, Latinamerika, Sydafrika och USA.
Taxonomi:
FylumKlassOrdningFamiljGenus
AscomycotaEurotiomycetesEurotialesTrichocomaceaeAspergillus
 
Makromorfologi (lukt):
Aspergillus parasiticus 
Bildar stora fluffiga kolonier, som är gröna i mitten och vita eller ljusgröna mot kanten.
Mikromorfologi:
Aspergillus parasiticus
Reproduktion:
Spec. egenskaper:
Reservoir: Jord
Sjukdom/effekt:
Virulensfaktorer: Aflatoxin B1, B2, G1 och G2. Aflatoxin B1 anses vara de mest potenta av alla naturligt förekommande carcinogener.
Genomsekvens:
Acc-nr GenBankStam/IsolatAntal kromStorlek (Mbp)
GCA_012897115 NRRL 2999 37,0 

Mitokondrie-DNA-sekvens:
Acc-nr GenBankStam/IsolatAntal bp
NC_041445  29 141 
Cirkulärt DNA.

18S rRNA-sekvens:
Acc-nr GenBankStam/IsolatAntal nt
D63699 NFRI1153 1733 

ITS-region:
Acc-nr GenBankStam/IsolatAntal ntGener
NR_151784 CBS 260.67TM 529 ITS 1, 5,8S rRNA, ITS 2, 28S rRNA 
Aspergillus parasiticus var. globosus

Taxonomi/fylogeni:
Uppdaterad:2022-06-22

Senast uppdaterade

Sveriges lantbruksuniversitet