Art/Underart: Paecilomyces niveus
Kategorier: Toxisk för djur; toxisk för människa; praktiskt användbara; förskämningsorganism
Etymologi:
Alternativa artnamn:Byssochlamys nivea
Betydelse:Denna svamp är en viktig förskämningsorganism.
  [Viktig]   
Taxonomi:
FylumKlassOrdningFamiljGenus
AscomycotaEurotiomycetesEurotialesTrichocomaceaePaecilomyces
 
Makromorfologi (lukt):
Paecilomyces niveus 
Kolonierna är vita, ulliga och pudrade.
Mikromorfologi:
Paecilomyces niveusPaecilomyces niveusPaecilomyces niveus
P. niveus är homotallisk och kan producera konidier, askosporer och klamydosporer (se Fig. 61:2-4).
Reproduktion:
Spec. egenskaper: Denna svamp kan liksom andra svampar inom genus Paecilomyces växa under hårda betingelser, t.ex. på läder i alkohol och under lågt syrgastryck. Askosporer av P. niveus överlever i temperaturer upp till 90° C.
Sjukdom/effekt:
Virulensfaktorer: Mykotoxinerna patulin och mykofenolsyra.
Genomsekvens:
Acc-nr GenBankStam/IsolatAntal kromStorlek (Mbp)
GCA_003116535 Cornell orchards no. 7  36,0 

18S rRNA-sekvens:
Acc-nr GenBankStam/IsolatAntal nt
NG_061072 CBS:100.11RM 1598 

ITS-region:
Acc-nr GenBankStam/IsolatAntal ntGener
NR_144910 CBS 100.11RM 566 ITS 1, 5,8S rRNA, ITS 2, 28S rRNA 

Taxonomi/fylogeni:
Praktisk betydelse:Används för produktion av mykofenolsyra, som är ett immunsuppressivt läkemedel, vilket används för att förhindra avstötning efter en transplantation och för behandling av autoimmuna sjukdomar.
Referens(er): Nr 86, 87
Uppdaterad:2022-12-14

Senast uppdaterade

Sveriges lantbruksuniversitet