Odlingsmedia

Innehåll
Czapeks agar (CZA)
Höinfusionsagar
Maltextraktagar (MEA)
Modified Dixons agar (mDixon)
Potatis-dextrosagar (PDA)
Sabouraudagar eller Sabourauds dextrosagar (SDA)

Czapeks agar (CZA)

 

 

 

Användning

Czapeks agar används för odling av svampar och vissa andra organismer.

Mediet innehåller:

 • sukros (energi- och kolkälla)
 • natriumnitrat (NaNO3) (Kvävekälla)
 • dikaliumfosfat (K2PO4) (buffertsubstans)
 • magnesiumsulfat (MgSO4)
 • kaliumklorid (KCl)
 • järnsulfat (FeSO4)
 • agar (gelébildande ämne)
 • H2O

Mediets pH skall vara 7,3.

Övriga kommentarer:

Detta medium rekommenderas för odling av Aspergillus spp. Penicillium spp. och Paecilomyces spp. samt en del andra svampar. Det är bara organismer, som kan utnyttja nitrat (NO3-) som kvävekälla, som kan växa på detta medium.

 

 

Uppdaterad: 2022-02-03.

Innehåll

Höinfusionsagar

 

Användning

Höinfusionsagar är ett näringsfattigt medium, som kan användas för subkultivering av svampar (t.ex. Actinomortierella wolfii), som man vill få att sporulera.

Mediet innehåller:

 • delvis nedbrutet (komposterat) hö
 • dikaliumvätefosfat K2HPO4
 • agar (gelébildande ämne
 • H2O

Mediets slutliga pH skall vara 6,2.

Uppdaterad: 2021-01-14.

Innehåll

Maltextraktagar (MEA)

 

 

 

 

 

Användning

Maltextraktagar (MEA) används för att odla svampar av jäst- och mögeltyp.

Mediet innehåller:

 • maltextract
 • agar (gelébildande substans)
 • vatten

Mediets pH skall vara 4,7.

Övriga kommentarer:

Den höga koncentrationen av maltos gör mediet mycket användbart för odling av jäst och mögel.

Uppdaterad: 2022-02-03.

Innehåll

Modified Dixons agar (mDixon)

 

Användning:

Dixons agar använd framför allt för odling av Malassezia furfur, men en modifierad variant (mDixon) kan även användas för odling av andra dermatofyter.

mDixon innehåller:

 • maltextrakt (innehåller näringsämnen)
 • pepton (enzymatiska nedbrytningsprodukter av djurvävnad eller mjölk, som också utgör en källa för olika näringsämnen)
 • torkad oxgalla, som innehåller olika gallsyror
 • Tween 40
 • glyceryl monooleat, som är en källa till oljesyra (= oleinsyra)
 • agar (gelébildande substans)
 • H2O

Mediets pH skall vara 6,0.

Övriga kommentarer:

De flesta Malassezia-arter (utom M. pachydermatis) är lipofila d.v.s. de kräver tillsats av lipider till odlingsmediet. Även andra dermatofyter kan odlas i mDixon.

 

 

Uppdaterad: 2021-09-16.

Innehåll

Potatis-dextrosagar (PDA)

Användning

Potatis-dextrosagar (PDA) används för att odla jäst- och mögelsvampar.

Mediet innehåller:

 • potatisextrakt (infusion)
 • dextros
 • agar (gelébildande substans)
 • vatten

Mediets pH skall vara 5,6.

Övriga kommentarer:

Mediet kan supplementeras med syra och/eller antibiotika för att inhibera bakterieväxt..

Uppdaterad: 2022-02-03.

Innehåll

Sabouraudagar eller Sabourauds dextrosagar (SDA)

Sabouraudagar eller Sabourauds dextrosagar (SDA)

Bild A visar en en platta innehållande Sabouraudagar före odling. Bild B visar samma sorts platta på vilken Hanseniaspora uvarum  har odlats vid 30°C under 5 dygn.   - Klicka på bilden för att förstora den (öppnas i ett nytt fönster/flik).

Bild: Ingrid Hansson (BVF,SLU), Lise-Lotte Fernström (BVF, SLU) och Karl-Erik Johansson (BVF, SLU)

Användning

Sabouraudagar används framför allt för att odla dermatofyter samt andra typer av jäst- och mögelsvampar. Sabaroudagar kan också användas för att odla filamentösa bakterier, t.ex. arter inom släktet Nocardia.

Mediet innehåller:

 • dextros (som är ett annat namn för D-glukos)
 • pepton (proteinhydrolysat, som innehåller korta peptider och aminosyror)
 • agar (gelébildande ämne)

Mediets pH skall vara 5,6 och detta relativt låga pH-värde inhiberar växt av många bakterier.

Övriga kommentarer
 
Detta medium rekommenderas inte alltid för primärisolering, eftersom det inte är tillräckligt näringsrikt för vissa kräsna svampar. Detta gäller speciellt för många av de dimorfa svamparna.

 

 

Uppdaterad: 2021-05-14.

Innehåll

Sveriges lantbruksuniversitet