AgriMyc
AgriMyc logotyp

AgriMyc


Agrikulturell och veterinärmedicinsk mykologi: information om betydelsefulla arter

Enligt modern taxonomi indelas alla levande organismer i tre domäner: Archea (Arkéer), Bacteria, (Bakterier) och Eucarya (Eukaryoter). Svampar liksom algsvampar (oomyceter) kommer då att tillhöra eukaryoterna tillsammans med djur, växter och protister (enkla, oftast encelliga organismer). Enligt ett annat klassificeringssystem indelas de levande organismerna i ett antal olika riken. Oberoende av dessa båda system indelas svampar vidare i underriken, som i sin tur indelas i olika fyla (brukar också kallas divisioner). Ämnesområdet, som handlar om svampar, kallas mykologi. Professor Elias Fries, som var verksam i Lund och Uppsala på 1800-talet anses vara den moderna mykologins grundläggare.

Klassificeringen av svampar har ändrats flera gånger allt eftersom mer kunskap blir tillgänglig och kommer sannolikt att revideras ytterligare i närtid. För närvarande indelar man svamparna i 8 olika fyla och av dessa är följande tre speciellt viktiga inom agrikultur och veterinärmedicin: Ascomycota (sporsäcks­svampar), Basidiomycota (basidie­svampar) och Chytridiomycota (pisksvampar eller gissel­svampar).

Databasen AgriMyc innehåller information om arter (och underarter) av betydelse inom agrikulturell och veterinär­medicinsk mykologi. Många av dem har också humanmedicinsk betydelse. Svampar indelas, liksom andra levande organismer, i olika genus (släkten). Du kan klicka på Genus och från den alfabetiska listan välja det släkte som är av intresse. Om du inte hittar svampen du söker genom att klicka dig fram i taxonomiraden, så gör istället en fritextsökning i databasen med hjälp av sökfunk­tionen till vänster. Det finns ofta mer än ett godkänt namn för en och samma svamp och det är inte säkert att det namn du vill använda är huvudnamnet på svampen i AgriMyc. Synonymerna finns dock med på respektive svampsida. Det räcker med att skriva in en del av det namn eller ord du söker; du behöver inte skriva ett fullständigt ord.

Man kan klicka på en godtycklig taxonomisk kategori (Fylum, Klass, Ordning, Familj eller Genus) i taxonomiraden nedan och få en lista på vilka som finns med i AgriMyc. Man kan därefter klicka på en specifik kategori, t.ex. ordningen Eurotiales, och få en lista på underliggande kategorier, i detta fall familjer.

Den huvudsakliga informationen på AgriMyc gäller mikroskopiska svampar och alltså inte t.ex. matsvampar.


Senast uppdaterade


Senast uppdaterade

Sveriges lantbruksuniversitet