Art/Underart: Aspergillus fumigatus
Kategorier: Djurpatogen; humanpatogen; toxisk för djur; toxisk för människa
Etymologi: Genusnamn: att sprida.
Artepitet: rökig.
Alternativa artnamn:Neosartorya fumigata, som är namnet på denna svamps teleomorf, bör dock inte användas, eftersom anamorfnamnet Aspergillus har företräde för hela släktet Aspergillus . Vilket bestämms gemensamt av svampforskare.
Betydelse:A. fumigatus är speciellt bekymmersam inom fjäderfänäringen eftersom djuren i stora flockar kan utsättas för stora mängder av sporer och då drabbas av sjukdom.
  [Viktig]   
Taxonomi:
FylumKlassOrdningFamiljGenus
AscomycotaEurotiomycetesEurotialesTrichocomaceaeAspergillus
 
Makromorfologi (lukt):
Aspergillus fumigatus Aspergillus fumigatus Aspergillus fumigatus 
Kolonierna är gråaktiga till blågröna i färgen och har en bomulls- eller ulliknande textur. En enda koloni kan växa ut över hela agarplattan på några dagar.
Mikromorfologi:
Aspergillus fumigatusAspergillus fumigatus
Konidierna är gråaktigt gröna och 2-3 µm i diameter.
Metabolism: Asparagillus spp. är aeroba och kemoorganoheterotrofa organismer. De är mycket viktiga nedbrytare av organiskt material i naturen.
Reproduktion:Förökar sig huvudsakligen med konidier, som produceras i tusental och är luftburna. Kan dock även föröka sig sexuellt genom askosporer.
Spec. egenskaper: A. fumigatus är termotolerant och kan växa vid en temperatur upp till 55 °C. Konidier överlever i temperaturer upp till 70 °C.
Reservoir: A. fumigatus finns överallt i miljön och kan hittas i jord och förmultnande organiskt material (t.ex. i komposthögar).
Sjukdom/effekt: Aspergillos är huvudsakligen är en luftvägsinfektion, som drabbar individer med nedsatt immunförsvar och fjäderfä, som ofta lever i en miljö med en stor mängd sporer i luften.
Värdorganism/substratSjukdom/effektSjukdomsbild/resultat
Fjäderfä och andra burfåglar.AspergillosLuftvägsinfektion
IdisslareAspergillosKastning (abort)
HästAspergillosLuftsäcksmykos
HundAspergillosSinonasal infektion
KattAspergillosNäsinfektion
Människor med normalt immunförsvarAspergillosLuftvägsinfektion
Människor med nedsatt immunförsvar.Invasiv aspergillosInfektion, som sprider sig från lungorna till andra organ (hjärna, hjärta, njurar och hud).
Virulensfaktorer: Mykotoxiner: fumitromogener, verruculogen och gliatoxin.
Diagnostik: Diagnostik baserad på odling är inte tillräcklig, eftersom Aspergillus spp. kan isoleras från näshålan hos friska djur och man utsätts ständigt för sporer av dessa organismer.
Genomsekvens:
Acc-nr GenBankStam/IsolatAntal kromStorlek (Mbp)Ref
GCA_000002655 Af293 29,4 # 2
A. fumigatus är haploid.

Mitokondrie-DNA-sekvens:
Acc-nr GenBankStam/IsolatAntal bp
NC_017016 A1163 30 696 
Cirkulärt DNA

18S rRNA-sekvens:
Acc-nr GenBankStam/IsolatAntal nt
LC485158 ATCC 13073 1733 

ITS-region:
Acc-nr GenBankStam/IsolatAntal ntGener
NC_121481 ATCC 1022TM 707 18S rRNA, ITS 1, 5,8S rRNA, ITS 2, 28S rRNA 

Taxonomi/fylogeni: Aspergillus är ett mycket stort genus, som innehåller ca 250 arter.
Kommentar:A. fumigatus är både en primärpatogen och en opportunistiskt patogen men även ett mycket viktigt allergen.

Aspergillos kan även orsakas av de närbesläktade arterna: A. flavus, A. niger, A. nidulans och A. terreus, vilket dock är mer ovanligt.

Referens(er): Nr 4, 9, 20
Uppdaterad:2022-06-22

Senast uppdaterade

Sveriges lantbruksuniversitet