Art/Underart: Aspergillus fumigatus
Kategorier: Djurpatogen; humanpatogen; toxisk för djur; toxisk för människa
Etymologi: Genusnamn: att sprida.
Artepitet: rökig.
Alternativa artnamn:Neosartorya fumigata, som är namnet på denna svamps teleomorf, bör dock inte användas, eftersom anamorfnamnet Aspergillus har företräde för hela släktet Aspergillus . Vilket bestämms gemensamt av svampforskare.
Betydelse:A. fumigatus är speciellt bekymmersam inom fjäderfänäringen eftersom djuren i stora flockar kan utsättas för stora mängder av sporer och då drabbas av sjukdom.
  [Viktig]   
Taxonomi:
FylumKlassOrdningFamiljGenus
AscomycotaEurotiomycetesEurotialesTrichocomaceaeAspergillus
 
Makromorfologi (lukt):
Aspergillus fumigatus Aspergillus fumigatus Aspergillus fumigatus 
Kolonierna är gråaktiga till blågröna i färgen och har en bomulls- eller ulliknande textur. En enda koloni kan växa ut över hela agarplattan på några dagar.
Mikromorfologi:
Aspergillus fumigatusAspergillus fumigatus
Konidierna är gråaktigt gröna och 2-3 µm i diameter.
Metabolism: Asparagillus spp. är aeroba och kemoorganoheterotrofa organismer. De är mycket viktiga nedbrytare av organiskt material i naturen.
Reproduktion:Förökar sig huvudsakligen med konidier, som produceras i tusental och är luftburna. Kan dock även föröka sig sexuellt genom askosporer.
Spec. egenskaper: A. fumigatus är termotolerant och kan växa vid en temperatur upp till 55 °C. Konidier överlever i temperaturer upp till 70 °C.
Reservoir: A. fumigatus finns överallt i miljön och kan hittas i jord och förmultnande organiskt material (t.ex. i komposthögar).
Sjukdom/effekt: Aspergillos är huvudsakligen är en luftvägsinfektion, som drabbar individer med nedsatt immunförsvar och fjäderfä, som ofta lever i en miljö med en stor mängd sporer i luften.
Virulensfaktorer: Mykotoxiner: fumitromogener, verruculogen och gliatoxin.
Diagnostik: Diagnostik baserad på odling är inte tillräcklig, eftersom Aspergillus spp. kan isoleras från näshålan hos friska djur och man utsätts ständigt för sporer av dessa organismer.
Genomsekvens:
Acc-nr GenBankStam/IsolatAntal kromStorlek (Mbp)Ref
GCA_000002655 Af293 29,4 # 2
A. fumigatus är haploid.

Mitokondrie-DNA-sekvens:
Acc-nr GenBankStam/IsolatAntal bp
NC_017016 A1163 30 696 
Cirkulärt DNA

18S rRNA-sekvens:
Acc-nr GenBankStam/IsolatAntal nt
LC485158 ATCC 13073 1733 

ITS-region:
Acc-nr GenBankStam/IsolatAntal ntGener
NC_121481 ATCC 1022TM 707 18S rRNA, ITS 1, 5,8S rRNA, ITS 2, 28S rRNA 

Taxonomi/fylogeni: Aspergillus är ett mycket stort genus, som innehåller ca 250 arter.
Kommentar:A. fumigatus är både en primärpatogen och en opportunistiskt patogen men även ett mycket viktigt allergen.

Aspergillos kan även orsakas av de närbesläktade arterna: A. flavus, A. niger, A. nidulans och A. terreus, vilket dock är mer ovanligt.

Referens(er): Nr 4, 9, 20
Uppdaterad:2022-06-22

Senast uppdaterade

Sveriges lantbruksuniversitet