Arter och underarter - urval efter valda kriterier

Klicka på en av nedanstående kategorier eller sök på flera kriterier

Mindre viktiga arter

Antal matchande arter/underarter etc: 15IdMbp i genometGenomsekvens
Acc-nr GenBank
ITS-sekv.
Acc-nr GB
Mito DNA
Acc-nr GB
Uppdaterad
    Actinomortierella wolfii2034,2  GCA_016098105MH859875 2022-10-19
    Aspergillus niger1834,0  GCA_000002855NR_111348NC_0074452022-06-22
    Blastomyces dermatitidis2666,3  GCA_000003525NR_163503 2022-06-22
    Chaetomium globosum6233,7  GCA_000143365NR_144851 2023-02-01
    Coccidioides immitis2129,0  GCF_000149335NR_157446 2022-06-22
    Epidermophyton floccosum5  NR_131275NC_0073942022-09-14
    Hanseniaspora uvarum29,0  GCA_003243715NR_130660 NC_0077802022-06-22
    Histoplasma capsulatum subsp. capsulatum2230,6  GCA_000149585NR_149341 2022-06-22
    Nannizzia persicolor46  EF581135 2022-11-16
    Penicillium crustosum3931,3  GCA_014621375NR_077153 2022-06-22
    Penicillium simplicissimum40  NR_138290 2022-06-22
    Pneumocyctis carinii subsp. carinii25   2021-06-23
    Sporothrix schenckii2332,3  GCF_000961545NR_147566NC_0159232022-06-15
    Trichosporon cutaneum122,8  GCA_001600715 2022-11-16
    Wickerhamomyces anomalus5613,7  GCA_019321675MZ540264 2022-10-26

Senast uppdaterade

Sveriges lantbruksuniversitet