Arter och underarter

Välj en enda kategori att visa

Sökningen kan begränsas till:

  de allra viktigaste arterna
  viktiga arter
  mindre viktiga arter

Markera ett eller flera urvalskriterier:

 djurpatogen
 humanpatogen
 växtpatogen
 toxisk för djur
 toxisk för människa
 praktiskt användbara
 dermatofyt
 förskämningsorganism
Antal matchande arter/underarter etc: 15IdMbp i genometGenomsekvens
Acc-nr GenBank
ITS-sekv.
Acc-nr GB
Mito DNA
Acc-nr GB
Uppdaterad
    Aspergillus flavus3637,0  GCA_014117465NR_111041NC_0269202022-06-22
    Aspergillus niger1834,0  GCA_000002855NR_111348NC_0074452022-06-22
    Aspergillus ochraceus6338,8  GCA_004849945NC_077150 2023-01-18
    Aspergillus penicillioides4126,4  ?NR_131285 2022-10-19
    Claviceps purpurea3130,9  GCA_000347355 2023-01-18
    Fusarium verticillioides5742,5  GCA_003316975KU872822 2022-11-09
    Mucor plumbeus5248,3  GCA_016758945.1NR_JX537955 2022-06-22
    Paecilomyces niveus6136,0  GCA_003116535NR_144910 2022-12-14
    Penicillium commune58  NR_111143 2022-12-14
    Penicillium crustosum3931,3  GCA_014621375NR_077153 2022-06-22
    Penicillium nordicum3830,4  GCA_000733025 2021-06-23
    Penicillium simplicissimum40  NR_138290 2022-06-22
    Penicillium verrucosum subsp. verrucosum430,2  GCA_000970515NR_119495 2022-06-22
    Phytophthora infestans45190,1  GCF_000142945NC_0023872022-06-22
    Rhizopus oryzae5142,9  JNEF00000000.1NR_103595 2022-06-08

Senast uppdaterade

Sveriges lantbruksuniversitet