Arter och underarter

Välj en enda kategori att visa

Sökningen kan begränsas till:

  de allra viktigaste arterna
  viktiga arter
  mindre viktiga arter

Markera ett eller flera urvalskriterier:

 djurpatogen
 humanpatogen
 växtpatogen
 toxisk för djur
 toxisk för människa
 praktiskt användbara
 dermatofyt
 förskämningsorganism
Antal matchande arter/underarter etc: 26IdMbp i genometGenomsekvens
Acc-nr GenBank
18S rRNA
Acc-nr GB
Mito DNA
Acc-nr GB
Uppdaterad
    Actinomortierella wolfii2034,2  GCA_016098105KU141329 2021-06-23
    Aphanomyces astaci4358,6  GCA_000520075XR_717101NC_0320512021-06-23
    Aspergillus flavus3637,0  GCA_014117465MG251740NC_0269202021-06-23
    Aspergillus fumigatus329,4  GCA_000002655LC485158NC_0170162021-06-23
    Aspergillus niger1834,0  GCA_000002855LC573607NC_0074452021-06-23
    Aspergillus parasiticus3737,0  GCA_012897115D63699NC_0414452021-06-23
    Batrachochytrium dendrobatidis1724,1  GCF_000203795AH009052 2021-09-02
    Blastomyces dermatitidis2666,3  GCA_000003525M63096 2021-06-23
    Candida albicans814,3  GCF_000182965NG_070791NC_0180462021-09-02
    Coccidioides immitis2129,0  GCF_000149335AB232890 2021-06-23
    Cryptococcus neoformans subsp. neoformans2419,1  GCF_000091045BR000310 2021-06-23
    Epidermophyton floccosum5  EF631604NC_0073942021-06-23
    Histoplasma capsulatum subsp. capsulatum2230,6  GCA_000149585KY792633 2021-06-23
    Macrorhabdus ornithogaster16  KX426586 2021-06-23
    Malassezia pachydermatis78,1  GCF_001278385EU192366 2021-06-23
    Microsporum canis1023,1  GCF_000151145EF631606NC_0128322021-09-23
    Nannizzia gypsea623,1  GCF_000150975KP132458 2021-09-28
    Pithomyces chartarum33  KR909141.1NC_0356362021-06-23
    Pneumocyctis carinii subsp. carinii25  XR_001936350 2021-06-23
    Pseudogymnoascus destructans1935,8  GCF_001641265XM_024468172NC_0339072021-06-23
    Pythium insidiosum4447,9  GCA_001029375AF289981NC_0279662021-06-23
    Sporothrix schenckii2332,3  GCF_000961545XR_001677158NC_0159232021-06-23
    Trichophyton equinum subsp. equinum1223,5  GCA_000151175KY882035 2021-06-23
    Trichophyton mentagrophytes923,7  GCA_003664465EF631618NC_0128262021-09-23
    Trichophyton verrucosum1322,5  GCF_000151505EF631623 2021-09-23
    Trichosporon cutaneum122,8  GCA_001600715NG_061162 2021-06-23

Senast uppdaterade

Sveriges lantbruksuniversitet